Nieuws

 

Scholen krijgen meer geld voor hoogbegaafden

Recentelijk is de brief 'Uitvoering Regeerakkoord inzake middelen (hoog)begaafdheid' officieel gepubliceerd. In deze brief pleit Arie Slob, de minister voor basis- en voortgezet onderwijs, voor een betere begeleiding van hoogbegaafden in het onderwijs. Scholen hebben meer kennis nodig, een passender onderwijsaanbod en moeten meer gaan samenwerken, zo stelt de minister. Om deze doelen te bereiken wordt er structureel 15 miljoen euro vrijgemaakt voor de begeleiding van hoogbegaafden in het onderwijs. U kunt de brief hier lezen.

 

De week van de hoogbegaafdheid

Van 10-18 maart is het de week van de hoogbegaafdheid. In deze speciale week worden er vele activiteiten georganiseerd. Binnen de informerende tak van het LICH wordt gedurende deze week extra aandacht besteed aan de Nederlandse initiatieven en ontwikkelingen rondom hoogbegaafdheid. Voor een overzicht van alle activiteiten in ons land klikt u hier.

 

 

Certificatie registerleraar cursus hoogbegaafdheid primair onderwijs

De cursus hoogbegaafdheid voor het primair onderwijs is gecertificeerd bij

registerleraar voor 25 registeruren. U kunt onze cursus nu indienen bij

registerleraar met het activiteitennummer dat u op uw certificaat vindt.

Alle cursisten die in 2017/2018 een cursus hebben gevolgd zullen per mail

het activiteitennummer ontvangen.

 

Nieuw: Cursus Hoogbegaafdheid voor het Voortgezet Onderwijs

Hoogbegaafdheid in het voortgezet onderwijs is een onderwerp dat nog te weinig aandacht krijgt. Recent onderzoek toonde aan dat hoogbegaafde kinderen het vaakst vast lopen op het voortgezet onderwijs, meestal in de 2e of 3e klas. Het LICH wil daarom vanaf 2017 extra aandacht besteden aan het voortgezet onderwijs.

 

Vanaf september 2017 starten onze cursussen hoogbegaafdheid voor het voortgezet onderwijs. Een kijkje in het brein, de benodigde theorie, vele praktische verhalen en de mogelijkheid om vragen te stellen aan een hoogbegaafd persoon die zelf is vastgelopen in het voortgezet onderwijs; dit is wat u kunt verwachten in onze cursus. Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen!