Recensies en Pers

 

Anthon Reuchenius over het LICH

Het Landelijk Informatie Centrum Hoogbegaafdheid (LICH) timmert aardig aan de weg. Sinds de oprichting in 1998 groeit de productie, het aantal medewerkers en het aantal klanten gestaag. Tijd voor een portret. ‘dat kind positief in de samenleving zetten. Dat is onze kracht’.

 

Zitten vergaderen over wat ze als volgende product zullen maken, dat is er op het LICH niet bij. Er wordt wel eens officieel en op afspraak gebrainstormd, soms. ‘Maar de meeste ideeën zien het levenslicht thuis onder het stofzuigen, of halverwege het vouwen van folders’, vertelt Laetitia Hooft, directeur van het LICH. Gaandeweg krijgt het idee vorm, en dat is het moment om het netwerk in te schakelen en vervolgens de professionals. En er is ook veel kennis van Gardners theorie van de meervoudige intelligentie. In de samenwerking is een goede sfeer belangrijk. Het moet klikken. Ooit klopte er iemand bij het LICH aan met een fikse donatie. Maar die deed wat uit de hoogte. Hooft: ‘Dan hebben we dat geld liever niet.’

 

Inmiddels- vier jaar na de oprichting- staat er een stevige organisatie. Veertien mensen zijn parttime in dienst bij het LICH, samen vullen ze ongeveer vierenhalve fte. Twee van hen – ervaringsdeskundigen uit de onderwijswereld – bemensen de telefonische hulpdienst, elke werkdag van 9 tot 17 uur. soms is dat een noodtelefoontje en dan kan het gesprek wel langer dan een half uur duren. Meestal zijn het korte of langere vragen, vaak met een verwijzing als antwoord, of het zijn gewoon bestellingen. Tussen de telefoontjes door handelen de medewerkers de e-mails en bestellingen af. Een dertigtal vrijwilligers levert hand- en spandiensten, geeft advies of neemt zitting in het bestuur.

 

Het leeuwendeel van de uren en het budget van het LICH zit in het ontwikkelen van projecten en nieuw materiaal door het LICH zelf en door ‘onderaannemers’als het RPCZ. Inmiddels staat er een vitrine vol brochures, themanummers en les-en leermateriaal. Het LICH bedient daarmee bewust het ‘hele veld’, volgens Hooft van ouders tot schoolartsen, leerkrachten, peuterleidsters, consultatiebureaus en zorgverleners. Er zijn informerende en verwijzende brochures die per doelgroep zijn geschreven. Er zijn uitgebreidere informatiepakketten, eveneens per doelgroep samengesteld. Er zijn verdiepende themanummers, voor alle doelgroepen samen.

 

Hooft; ‘Dat zijn niet zomaar kopietjes, we pakken het serieus aan. Alle uitgaven worden voortdurend aangepast. De brochure ‘Help 2’(basisschool) bijvoorbeeld zijn we nu aan het herschrijven, die was verouderd. En er komt weer een nieuwe folder aan. Voor welke doelgroep? Dat zeg ik nog niet’.

 

Last but not least is er het leer- en spelmateriaal voor thuis en op school. Tridio voor de drieplussers, Kwink voor de vijfplussers, journalen voor de leeftijdsklasse daarboven en GOM voor de elfplussers. Nieuw in die reeks is Sommetjes met slagroom, gevorderde rekensommen ingebed in verhalen en omlijst door grapjes.

 

Er moest iets voorbij dat emotionele gebeuren.

Óntzettend trots’zeggen de oprichtsters te zijn op het LICH, en in het bijzonder op hun spelmateriaal. Mevr. Hooft (47) waren voor het LICH al actief in de oudervereniging Pharos, want beiden zijn moeder van hoogbegaafde kinderen. Gaandeweg werden ze wijzer, leerden ze de weg kennen en gingen ze langzamerhand zelf dienen als vraagbaak. Zes jaar geleden formaliseerde zich in dat de oprichting van Plato, met als motto:Élk kind heeft het recht zich te ontplooien. Wij hebben de plicht hen daarin te ondersteunen.’ Hooft: ‘Ik zag zoveel verdriet. Er moest iets voorbij dat emotionele gebeuren. Plato is geboren om meer dan opvang te bieden, om constructief te zijn. Niet alleen gericht op ouder en kind, maar op het hele veld. Op consultatiebureaus, op peuterleidsters; we willen echt alle instanties bedienen’. De eerste jaren dreven Hooft de stichting Plato vanuit huis, tussen het koken en de was ophangen door, met de telefoon tussen oor en schouder. Soms tot diep in de nacht. En zelf de rekeningen betalen ook nog.

 

Derde subsidie aanvraag is binnen

Inmiddels is de naam Plato langzaam aan het vervagen. Sinds 2001 is het LICH de naam en de norm, vooral omdat Plato het LICH oprichtte en kort daarna een fikse subsidie van Den Haag afdwong. Een subsidie die aanvankelijk zorgde voor verwarring en afgunst, herinnert Hooft zich: ‘Niet bij ons, maar bij anderen. Toen zijn er dingen gezegd- ook in Talent- die niet leuk waren. Dat geklets, daar werd ik wel verdrietig van. Maar eigenlijk wil ik daar verder niets over zeggen.

 

Afgelopen maand is de derde subsidieaanvraag voor het LICH toegekend. Ditmaal bedroeg de subsidie ‘slechts’ € 100.000, net zoveel als de tweede subsidie. ‘Ik vind dat nog een heel bedrag’, zegt Hooft,’het is tenslotte gemeenschapsgeld’. Over drie jaar wil het LICH, zeggen Arends en Hooft, helemaal op eigen benen staan, zonder een cent van de subsidie. Hooft:’Gevaarlijke uitspraak? Niks gevaarlijk. Dat kunnen we best. De professionalisering is nu doorgevoerd, we kunnen ons al voor een groot deel zelf bedruipen’. Hoeveel er precies binnenkomt aan de creditzijde door verkoop en advies, wil Hooft niet zeggen. Wel dat alles meer dan goed besteed wordt. ’Alles wat binnenkomt’, moet er weer uit aan nieuw spul. En we willen absoluut laagdrempelig blijven. De telefoon blijft dus gratis’.

 

Hooft : We zullen nog wel even aan het roer blijven staan van het LICH, denken ze zelf. Ooit zullen ze stapjes terugnemen, zegt Hooft: ’Maar helemaal los laten zal ik het nooit. Het kind positief in de samenleving zetten, niet als probleem kind. Dat is de kracht van Plato en LICH. Vanuit zo’n positieve houding bereik je veel meer. :’Er bestaat verschil tussen het benoemen van het probleem en het oplossen ervan. Wij bieden meer van het laatste.’Typerend vvo de aanpak van het LICH is dan misschien wel het lespakket ‘Leuk =Anders’;een weekproject voor de hele klas, waarin hoogbegaafdheid in de groep wordt gegooid als weinig bijzonder dan ADHD of gescheiden ouders.

 

Ik zie dat het beter met hoogbegaafden gaat dan tien jaar geleden. Daar is het om begonnen.

 

Want iedereen heeft wel wat. Daar moet je niet al te moeilijk over doen. soms is dat zelfs wel leuk. Leuk is anders kun je daarom ook omdraaien: Anders is leuk. Hooft:’Ik zie dat het beter gaat met hoogbegaafden gaat dan tien jaar geleden. Veel kinderen zitten goed op de rails. Daar is het om begonnen’.

 

Anthon Keuchenlus is freelance journalist en redactielid van Talent.