Begeleiding in het onderwijs

 

Op iedere basisschool en bijna in iedere klas zit een hoogbegaafd kind. Als basisschool is het dan ook erg belangrijk om te weten hoe u deze groep kinderen het beste kunt begeleiden. Voorafgaand aan de begeleiding is het natuurlijk noodzakelijk om eerst een hoogbegaafd kind te herkennen. Het is erg lastig om hoogbegaafde kinderen een optimale omgeving te bieden zonder gebruik te maken van hulpmiddelen en onderwijzingen. Wij raden dan ook altijd aan om de tips hieronder op te volgen.

 

Herkennen

Het is belangrijk dat op iedere basisschool tenminste twee leerkrachten of begeleiders verstand hebben van hoogbegaafdheid. Dit kan door middel van een opleiding, cursus of zelfstudie. Het LICH biedt zelf ook dagcursussen aan over het onderwerp hoogbegaafdheid. U kunt hier meer lezen over deze cursussen.

 

De volgende stap die u als basisschool kunt zetten, is het aanschaffen van een erkende signaleringslijst. U kunt deze vierdelige lijst hier aanschaffen.

 

De meeste studies en cursussen bieden een uitleg over het gebruik van een signaleringslijst. Met de signaleringslijst zal uw basisschool in staat moeten zijn om ‘mogelijk’ hoogbegaafde kinderen vroegtijdig te herkennen. Veel basisscholen zorgen ervoor dat hun consultatiebureauarts geschoold is op het gebied van hoogbegaafdheid zodat de kinderen door een expert kunnen worden geobserveerd.

 

Begeleiden

In een optimale omgeving, heeft de leerkracht genoeg tijd om ieder kind een individuele begeleiding te bieden. Dit is echter niet altijd makkelijk, omdat wij in het onderwijs altijd te maken hebben met tijd. Het is daarom ook van groot belang dat hoogbegaafde kinderen zelfstandig leren werken op hun eigen niveau. Dit zal ook bijdragen aan een goed verloop in de emotionele ontwikkeling.

 

Om tot het stadium waarin hoogbegaafde kinderen zelfstandig op hun eigen niveau kunnen werken en leren te komen, wordt er meestal eerst een voortraject afgelegd. Dit voortraject wordt in onze cursussen uitgebreid besproken en bestaat uit de volgende drie stappen:

 

Begeleidingsproces

- Verkenningsgesprekken met de ouders van het kind en het kind zelf.

- Versnelling, verrijking en verdieping

- Reflectie en voortzetting. Kwink!, GOM en Journalen

 

Alleen de eerste fase wordt hier toegelicht omdat de overige fasens erg breed van inhoud zijn. Uiteraard worden deze fasens in de cursussen uitgebreid behandeld.

 

De verkenningsgesprekken hebben als doel om de emotionele wens van de ouders en kinderen te waarborgen. Sommige ouders zijn principieel tegen het versnellen, in veel gevallen omdat zij een ‘gelijkheidsprincipe’ willen waarborgen, of omdat zij hier zelf een slechte ervaring mee hebben gehad. Statistisch gezien leidt versnellen tot vele goede gevolgen, maar dit kan voor ieder kind anders uitpakken. Het is daarom belangrijk aan de ouders en het kind zelf te vragen of zij een voorstander van versnellen zijn. Verrijken en verdiepen is wel bijna altijd wenselijk. De meeste ouders en kinderen zullen hier ook positief op reageren. Ga dus altijd in verkenningsgesprekken na wat de wensen van de ouders en het kind zelf zijn.