Extra leerstof aanbieden

 

Of een kind al dan niet versnelt: extra leerstof aanbieden is (bijna) altijd goed. Hoogbegaafde kinderen krijgen hierdoor de kans om op hun eigen niveau te werken, wat voorkomt dat zij hun motivatie voor school verliezen door gebrek aan uitdaging. U kunt verdiepingsstof aanbieden tijdens vakken waarbij het hoogbegaafde kind voorloopt of eerder klaar is. Voor verrijking is het verstandig om een of twee middagen per week in te plannen. U kunt dit het beste doen tijdens de vak-uren waarbij het kind voorloopt.

 

Verdieping

Verdieping is een vorm van extra leerstof waarbij het kind zich verder verdiept in een van de standaard basisschool vakken. U kunt het kind extra opdrachten laten maken, bij sommige leerboeken zijn deze inbegrepen, of u kunt hiervoor zelf materialen maken of aanschaffen. Het LICH heeft zelf ook een verdiepingsproduct op het gebied van rekenen: Sommetjes met Slagroom.

 

Verrijking

Verrijking betekent leerstof aanbieden die niet per definitie onder het standaardpakket aan vakken valt. U kunt verrijking het beste aanbieden in twee vormen, namelijk ondersteunende verrijking en persoonlijke verrijking.

 

Ondersteunende verrijking is verrijking die zich erop richt hoogbegaafde kinderen een stabiele basis te geven op intellectueel en emotioneel vlak. Het materiaal Kwink!, GOM en Journalen is ontwikkeld in de Verenigde Staten, en is een vooraanstaand hulpmiddel bij de ondersteuning van hoogbegaafde kinderen.

 

Het LICH heeft dit materiaal geïmporteerd en aangepast aan de Nederlandse taal en cultuur. Wij raden dan ook aan om dit materiaal op iedere basisschool in huis te hebben. Kwink!, GOM en Journalen is een materiaal waarmee hoogbegaafde kinderen zelfstandig kunnen werken. Het materiaal richt zich op de verschillende soorten intelligenties, en gaat diep in op het zelfbeeld van hoogbegaafde kinderen. Kwink!, GOM en Journalen biedt een uitstekende ondersteunende verrijking aan hoogbegaafde kinderen wanneer zij twee uur per week met dit materiaal werken.

 

Voor persoonlijke verrijking kunt u het beste inspelen op de interesses van het kind. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als het kind van tekenen houdt, is dit heel makkelijk. Maar in andere gevallen, als het kind bijvoorbeeld gepassioneerd is over robots, kan dit nog wel eens lastig zijn. Uiteraard kunt u altijd aan de ouders vragen of zij een product willen aanschaffen dat het kind op school kan gebruiken. De essentie van persoonlijke verrijking ligt in het 'leren leren'. Een hoogbegaafd kind heeft meestal een passie nodig wil hij gemotiveerd blijven voor een onderwerp. Door het kind hiervoor extra tijd te bieden, leert hij te leren.

 

Wij raden gestandaardiseerde verrijking af. Veel scholen bieden hun hoogbegaafde leerlingen verrijking zoals Grieks, Frans of Muziektheorie. Voor sommige hoogbegaafden kan dit effectief zijn, maar wanneer een kind dit niet leuk vindt, zal het hoogbegaafdheid als de oorzaak hiervan beschouwen. Dit kan leiden tot ontkenning en ontduiking van het eigen kunnen, wat veel negatieve gevolgen kan hebben voor de emotionele ontwikkeling van het kind.