Hoogbegaafdheid

 

Wat is hoogbegaafdheid?

Door de jaren heen zijn er vele definities van hoogbegaafdheid ontstaan. Geen van deze definities is alomvattend. Er zijn wel vele kenmerken en profielen van hoogbegaafden die tot een accurate definitie kunnen leiden. Bij de uitleg van hoogbegaafdheid gebruiken wij hier het triadisch interdependentiemodel van Renzuli/Mönks. Dit model gaat ervan uit dat een persoon hoogbegaafd is als hij over een hoge intelligentie, motivatie en mate van creativiteit beschikt.