Materialen

 

Complete leerlijn basisonderwijs

De volledige leerlijn: Kwink!, Kwink Onderzoek, Grafische Organisatie Methoden en Journalen biedt uw basisschool het benodigde verrijkingsmateriaal voor hoogbegaafde kinderen. Leerlingen kunnen zelfstandig met de leerlijn werken en alle materialen zijn in te zetten in de plusklas.

 

Lees meer informatie over dit product

 

Kwink!

Kwink! is een educatief bordspel dat wordt ingezet ter bevordering van de emotionele ontwikkeling bij kinderen van 5-12 jaar. Het spel kan zowel zelfstandig als gezamelijk met een leerkracht gespeeld worden. De acht intelligenties van Gardner komen uitgebreid aan bod en zodoende kan ieder kind zijn eigen talenten ontdekken.

 

 

Kwink! en Kwink Onderzoek

Kwink! en Kwink Onderzoek is het complete verrijkingspakket voor de onderbouw en plusklas. Kwink is een leuk bordspel waarmee u de kinderen uren kunt laten nadenken over hun eigen gevoelens en gedachten. Kwink Onderzoek bevat vele opdrachten die de kinderen op een zelfstandige wijze kunnen uitvoeren wanneer ze eerder klaar zijn met de reguliere lesstof.

 

 

Journalen

Journalen is een verrijkingslijn gericht op de middenbouw en plusklas. In Journalen kunnen de kinderen met zes werkboekjes zelfstandig aan de slag. De boekjes bevatten vele opdrachten en zijn gebaseerd op de acht intelligenties van Gardner. Journalen leert de kinderen vroegtijdig te plannen, structureren en organiseren.

 

 

Grafische Organisatie Methoden

Grafische Organisatie Methoden (GOM) is een werkboek waarin kinderen leren om concepten op een structurele wijze uit te werken. Bij het werkboek komt een cd-rom waarmee kinderen op de computer kunnen werken. Vele hedendaagse bedrijfsmodellen zoals SMART worden in GOM uitgebreid behandeld.

 

 

Leuk=Anders!

Leuk=Anders! is een project dat is op te zetten over de gehele basisschool. Leuk=Anders! richt zich niet alleen op hoogbegaafde kinderen, maar eigenlijk op iedereen die 'anders' is. Het materiaal behandelt voornamelijk de emotionele ontwikkeling van kinderen en leert hen zich in te leven in anderen.

 

 

 

Sommetjes met Slagroom

Sommetjes met Slagroom is een leuk rekenboek met allerlei sommen die bijzonder zijn. U kunt Sommetjes met Slagroom goed inzetten als verdiepingsmateriaal tijdens de rekenuren wanneer de hoogbegaafde leerlingen eerder klaar zijn.

 

 

 

Signaleringslijsten Hoogbegaafdheid

Een compleet pakket bestaande uit vier delen waarmee u hoogbegaafde kinderen vroegtijdig kunt herkennen en waarmee u in kaart brengt wat hun sterke punten en aandachtspunten zijn, op zowel sociaal en cognitief vlak. Deze lijst biedt inzicht in de intelligentieniveaus waarop het kind voorloopt. Deze lijst is niet te gebruiken als vervanger van een IQ-test.