Materialen

 

Kwink

Kwink is een educatief bordspel dat wordt ingezet ter bevordering van de emotionele ontwikkeling bij kinderen van 5-12 jaar. Het spel kan zowel zelfstandig als gezamelijk met een leerkracht gespeeld worden. De acht intelligenties van Gardner komen uitgebreid aan bod en zodoende kan ieder kind zijn eigen talenten ontdekken.

 

 

Kwink en Kwink Onderzoek

Kwink en Kwink Onderzoek is het complete verrijkingspakket voor de onderbouw en plusklas. Kwink is een leuk bordspel waarmee u de kinderen uren kunt laten nadenken over hun eigen gevoelens en gedachten. Kwink onderzoek bevat vele opdrachten die de kinderen op een zelfstandige wijze kunnen uitvoeren wanneer ze eerder klaar zijn met de reguliere lesstof.

 

 

Leuk=Anders!

Leuk=Anders! is een project dat is op te zetten over de gehele basisschool. Leuk=Anders! richt zich niet alleen op hoogbegaafde kinderen, maar eigenlijk op iedereen die 'anders' is. Het materiaal behandelt voornamelijk de emotionele ontwikkeling van kinderen en leert hen zich in te leven in anderen.

 

 

 

Sommetjes met Slagroom

Sommetjes met Slagroom is een leuk rekenboek met allerlei sommen die bijzonder zijn. U kunt Sommetjes met Slagroom goed inzetten als verdiepingsmateriaal tijdens de rekenuren wanneer de hoogbegaafde leerlingen eerder klaar zijn.

 

 

 

Signaleringslijsten Hoogbegaafdheid

Een compleet pakket bestaande uit vier delen waarmee u hoogbegaafde kinderen vroegtijdig kunt herkennen en waarmee u in kaart brengt wat hun sterke punten en aandachtspunten zijn, op zowel sociaal en cognitief vlak. Deze lijst biedt inzicht in de intelligentieniveaus waarop het kind voorloopt. Deze lijst is niet te gebruiken als vervanger van een IQ-test.