Over ons

 

Het Landelijk InformatieCentrum Hoogbegaafdheid (Stichting Plato) is sinds 16 oktober 1998 actief op het gebied van informatieverstrekking over en belangenbehartiging van hoogbegaafde kinderen.

 

Visie

'Elk kind heeft het recht zich te ontplooien, wij hebben de plicht hen hierin te ondersteunen.’

 

Ons doel is vroegtijdige herkenning, erkenning en begeleiding, alsmede een volledige integratie binnen het reguliere onderwijs en in de maatschappij voor hoogbegaafde (kinderen) te creëren.

 

Het Landelijk InformatieCentrum Hoogbegaafdheid kent de volgende sectoren:

- Informatieve sector (ontwikkeling en verspreiding van informatie)

- Ondersteunende sector (het verzorgen van cursussen, workshops en studiedagen)

- Adviserende sector (het bieden van advies over hoogbegaafdheid)

- Productieve sector (ontwikkeling en verkoop van materialen)

- Verwijzende sector (het verwijzen naar psychologen en gespecialiseerde instanties)

- Politieke sector (onder de aandacht brengen van hoogbegaafdheid)

 

De mensen achter deze stichting hebben al jarenlang ervaring met ouders, scholen, organisaties en instanties. Zij hebben reeds bewezen een stap voorwaarts voor de hoogbegaafden te kunnen zetten en zullen dit in de komende jaren voortzetten.

 

Historie

Een basis vanuit het ideaal

Het Landelijk InformatieCentrum Hoogbegaafdheid is in oktober 1998 opgericht door een aantal vrijwilligers die elk ouder of verzorger zijn van hoogbegaafde kinderen. In deze tijd was er weinig informatie over hoogbegaafdheid te vinden en de vier oprichters kampten zelf met problemen waar hun kinderen tegenaan liepen. De vrijwilligers wilden om deze reden ervoor zorgen dat informatie over hoogbegaafdheid toegankelijk werd. Het was het volgende ideaal dat ervoor heeft gezorgd dat de vrijwilligers vijf jaar lang, waarvan twee jaar onder het LICH, zich zonder vergoedingen hebben ingezet:

 

’Elk kind heeft het recht zich te ontplooien, wij hebben de plicht hen hierin te ondersteunen.’

 

Het LICH heeft van 1998 tot 2001 volledig vrijwillig gedraaid. In deze periode is onder andere de ouderhulplijn opgericht, zijn er vele lezingen over hoogbegaafdheid gegeven en heeft het LICH een enorme hoeveelheid aan informatie verzameld over het onderwerp hoogbegaafdheid.

 

Subsidies van het Ministerie van Onderwijs

In 2000 heeft het LICH voor het eerst een subsidie voor de ondersteuning van hoogbegaafde kinderen aangevraagd. Tegen alle verwachtingen in, werd deze subsidie ruim toegekend. De periode die hierop volgde, kende dan ook vele persberichten, media-aandacht voor hoogbegaafdheid en groei van het LICH. In de vijf jaar die hierop volgden mocht het LICH nog twee subsidies ontvangen. Deze gelden zijn onder andere besteed aan de ontwikkeling van Kwink!, Kwink Onderzoek, GOM & Journalen, Leuk is Anders, de gratis ouderhulplijn en natuurlijk het onderhoud van het LICH.

 

Educatie en cursussen

Tot 2001 richtte het LICH zich voornamelijk op de ondersteuning van ouders. Door alle inzet van vrijwilligers, de digitalisering en de globalisering is informatie over hoogbegaafdheid in deze periode veel toegankelijker geworden. Ouders kunnen vandaag de dag bij vele fronten terecht en er is ontzettend veel informatie te vinden over hoogbegaafdheid. Het LICH is om deze reden zich sinds 2006 ook gaan richten op het onderwijs.

 

Het komt nog vaak voor: een basisschool die geen verstand of kennis heeft van hoogbegaafdheid. Het is van essentieel belang dat tenminste twee leerkrachten per basisschool geschoold zijn op het gebied van hoogbegaafdheid. Het LICH besteedt haar tijd en gelden daarom sinds 2006 aan de ontwikkeling van cursussen, studiedagen en workshops op het gebied van hoogbegaafdheid. In de afgelopen zeven jaar hebben wij al meer dan 1000 basisscholen voorzien van een dagcursus hoogbegaafdheid. Wij zullen op de huidige koers doorgaan en zodoende streven om ons ideaal te realiseren.

 

Prestaties

Het LICH heeft:

- driemaal subsidie gekregen van het Ministerie van Onderwijs

- twee informatieve boeken op het gebied van hoogbegaafdheid ontwikkeld. (De omgang met hoogbegaafde kinderen - Hooft)

- een gratis hulplijn opgericht.

- een afdeling van ouderexperts opgericht die consultgesprekken met ouders voeren.

- een dagcursus Hoogbegaafdheid ontwikkelt, uitgezet en aan meer dan 5000 leerkrachten verzorgd.

- een avondcursus Emotionele ontwikkeling ontwikkelt, uitgezet en verzorgd.

- acht brochures en zes themanummers op het gebied van Hoogbegaafdheid ontwikkeld.

- een signaleringslijst voor hoogbegaafdheid ontwikkeld. - een vooraanstaande leerlijn: Kwink!, GOM & Journalen geïmporteerd, herschreven en her ontwikkeld.

- een leerzaam schoolproject over 'anders zijn': Leuk=Anders! ontwikkeld.

- een verdiepingsmateriaal op het gebied van rekenen: Sommetjes met Slagroom ontwikkeld.

- studiedagen hoogbegaafdheid ontwikkeld, uitgezet en verzorgd.

- een workshops voor kinderen: Emoties in Balans ontwikkeld, uitgezet en verzorgd.

- een workshop Plusklas ontwikkeld, uitgezet en verzorgd.

 

Het LICH heeft al meer dan 1000 cursussen verzorgd voor onder andere leerkrachten, ouders en verzorgers, consultatiebureau-en schoolartsen, leerplichtambtenaren en schoolbegeleidingsdiensten. Wij zijn in vele persberichten verschenen waarvan een aantal op deze site digitaal terug te lezen is. Het LICH heeft veel politieke ondersteuning en heeft al meerdere malen begeleiding geboden aan (afstuderende) studenten.

 

Het LICH is sinds 2006 volledig zelfvoorzienend en onafhankelijk. Uiteraard waren onze prestaties niet mogelijk geweest zonder de bijdrage van onze vrijwilligers en donateurs. Wij zijn hiervoor ontzettend dankbaar.

 

Comité van aanbeveling

Mr. R.F. Baneke (oud-directeur NIP-bureau)

Drs. W. van den Bos Czn. (oud-burgemeester van Wateringen)

Drs. Jasper van Dijk (SP-fractie)

Mw. I. Dezentjé Hamming (oud-lid VVD )

Mw. Drs. Margot Kraneveldt (oud-lid PVDA-fractie)

Dhr. Ir. W.C.M. van Lieshout (oud-voorzitter NOT)

Erica Terpstra (Oud-topzwemster, oud-lid VVD)