Recensies en Pers

 

Recensie GOM (Joop Stoeldraijer)

Het Landelijk Informatie Centrum Hoogbegaafdheid, Stichting Plato en het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland presenteren twee uitgaven voor hoogbegaafde kinderen.

 

In Nederland zijn er op dit moment ruim 50.000 kinderen waarvan is vastgesteld dat zij in meer of mindere mate (hoog) begaafd zijn. Een belangrijke vraag is: hoe leren we de bollebozen in onze samenleving hun grote intellectuele capaciteiten uiteindelijk ook om te zetten in bijzondere prestaties? Hoe kunnen we kinderen leren leren? Werken met Grafische Organisatie Methoden en Werken met Journalen geeft op deze vragen antwoord.

 

Grafische Organisatie Methoden

Waar denk je aan als je zo’n titel leest?‘Grafisch’doet me denken aan de grafische industrie, aan het drukken van tijdschriften of geboortekaartjes. In combinatie met ‘Organisatie’zit ik toch meer te denken aan grafieken, maar wat dat te maken heeft met organisatie? En dan het woord ‘Methoden’. Ik denk altijd meteen aan taal- of leesmethoden, maar dat is het in dit geval vast en zeker niet. Wat is het dan wel?

 

Een GOM is een hulpmiddel waarmee je op een handige manier informatie, ingevingen, ideeën kunt ordenen. GOM staat voor Grafische Organisatie Methoden. Het is een verzamelnaam voor allerlei soorten schema’s, beelden en figuren die je kunt gebruiken om informatie en gedachten weer te geven en te ordenen. Door het gebruik van deze figuren en schema’s zie je als het ware voor je, wat er in je hoofd omgaat, worden je ideeën zichtbaar. Je probeert je gedachten vooral om te zetten in beelden, figuren, tekeningen en steekwoorden.

 

Waarom zou je een GOM gebruiken?

Een GOM kan je helpen iets te leren over een onderwerp dat je interesseert of een oplossing te vinden voor een probleem. Het kan je ook helpen met het kiezen van dingen die je kunt doen om meer te weten te komen over een onderwerp. Het helpt je om verbanden te leggen, om patronen te ontdekken, om dingen beter te kunnen onthouden.

 

Maar beste lezers, een GOM kan nog veel meer: een GOM kun je gebruiken om jezelf doelen te stellen: wat wil ik graag bereiken en waarom wil ik dat? En ook bij het bereiken van je doel in een bepaalde tijd. Met andere woorden: een GOM geeft je ook handreikingen bij de vraag: Hoe pak ik dit aan? Wat doe ik eerst? Wat daarna? Dit noemen we: timemanagement. Hier zit niet alleen hoogbegaafd Nederland op te wachten, maar hier heeft iedere leerkracht of directeur iets aan!