Recensies en Pers

 

Recensie Kwink (Eleonoor van Gerven )

Wie denkt aan verrijkingsmateriaal ten behoeve van hoogbegaafde leerlingen is al snel geneigd het in het cognitieve vlak te zoeken. Meer kennis, bijzondere kennis, bijzondere projecten. Maar je kunt je afvragen of pure kennis wel het enige is waar het voor hoogbegaafde kinderen om draait. Ik denk het niet, er zou juist voor deze kinderen meer onder de verrijkingszon moeten zijn. Het Landelijk Informatie Centrum Hoogbegaafdheid (LICH) was deze mening ook toegedaan en ontwierp samen met het RPCZ het spel KWINK! Wat mij betreft was dát een gouden greep.

 

Beschrijving materiaal

Kwink bestaat uit twee onderdelen: een bordspel en een boekje met onderzoeksopdrachten. Het materiaal bestaat uit een grote doos met daarin een speelbord, opdrachtkaartjes, EQ-kaartjes (punten), een persoonlijk journaal, boekje met onderzoeksopdrachten, docentenhandleiding en speluitleg. Beide onderdelen van Kwink hebben de theorie van meervoudige intelligentie als uitgangspunt. Basis van het pakket is een gezelschapsspel dat door maximaal zes kinderen gespeeld kan worden. Op het speelbord liggen opdrachtkaartjes en EQ-punten. Eén persoon is de gespreksleider. Daarvoor is een speciale taakkaart ontwikkeld. Het spel wordt gespeeld door met een dobbelsteen te gooien en vervolgens stappen te zetten op het speelbord. Afhankelijk van het vakje waarop een kind terecht komt, neemt hij een opdrachtkaartje. Volgens vaste spelregels wordt het kind uitgenodigd over het gespreksonderwerp na te denken en zijn mening te geven. Andere kinderen mogen hierop ingaan. De gespreksleider moet een en ander in goede banen leiden. Wie aan het eind van het spel de meeste EQ-punten en als eerste klaar is, heeft gewonnen.

 

Het boekje met onderzoeksopdrachten en het persoonlijk journaal dat bijgehouden kan worden door leerlingen, stimuleert hen bij verrichten van eigen onderzoekjes en stimuleert hen een reflecterende houding te ontwikkelen op leren en leerstof.

 

Wat vraagt het van de leerkracht?

Wie voor het eerst het spel wil laten spelen in de klas doet er goed aan de spelregels even goed door te nemen en ook eens rustig door de kaartjes te neuzen om een indruk te krijgen welke onderwerpen aan de orde zouden kunnen komen. Een leuke tip daarvoor is om het spel zelf eens met enkele collega’s te spelen.

 

Het spel gaat uit van een veilig pedagogisch klimaat waarin kinderen als elkaar respecterende gesprekspartners kunnen optreden. Wie niet gewend is om in zijn klas veel met in kleine groepjes samenwerkende kinderen te werken, doet er goed aan wat extra tijd voor de spelbegeleiding in te ruimen.

 

Het is belangrijk om na afloop van het spel nog even na te praten met de kinderen over de manier waarop het spel verlopen is. Kon iedereen voldoende uitpraten? Heeft de gesprekleider goed opgelet dat ieders mening ook gerespecteerd werd? Zo zijn er verschillende vragen te stellen die maken dat de kinderen ook nadenken over hun eigen gedrag tijdens het spelen en samenwerken.

 

Wat vinden leerlingen?

Kwink wordt ervaren als een leuk en spannend spel. Kinderen hebben wel duidelijk in de gaten dat de rol van de gespreksleider best wat van hen vraagt. Het leuke aan het spel vinden de kinderen dat de antwoorden die ze geven nooit fout kunnen zijn. Daarnaast ervaren ze het als bijzonder dat er nu eens niet direct veel kennis van hen gevraagd wordt. Oudere kinderen die het spel zagen en speelden gaven als commentaar dat zij vonden dat het ook best goed in de bovenbouw gebruikt kon worden. Ze gaven een compliment aan de makers!

 

Algemene beoordeling

Al met al is Kwink! een goed product geworden. Het bordspel is niet alleen interessant en leuk om te spelen, het is ook goed vormgegeven.

 

U kunt dit product hier bestellen.